Log ind   |  
Kontakt Minimer

Sådan kommer du i kontakt med Vandværket

Andelsselskabet
Villingebæk Vandværk (A.m.b.a.)
CVR nr. 15259868

Postadresse:
Villingebæk Vandværk 
Pandehavevej 5 
3120 Dronningmølle

Formandens mobil nr. 4011 4086

Email: 
villingevand@villingevand.dk (Kontoret)
kasserer@villingevand.dk (vedr. måleraflæsning, vandafregning, flytning, ejerskifte)
formand@villingevand.dk

Telefontid til Kasseren: Der er fra 2. september 2016 indført telefontid fredage kl. 9 til 11 til kasseren (vedr. måleraflæsning, vandafregning, flytning, ejerskifte) på 2045 2316.

Kontoret har pr. 25/9-2015 nedlagt fastnet-telefon nr. 4971 7910, og er for tiden ubemandet, så al kontakt skal foregå via brevpost eller e-mail medmindre der er rørbrud eller anden nødsituation.
I sådanne tilfælde kan vandværkets alarmtelefon benyttes:

Alarm telefon nr. 4017 7917

Bankkonto/Girokonto:
Danske Bank, Hillerød afd. konto nr. 3543-3048632. HUSK AFSENDER.

IBAN: DK3630 00000 3048632

SWIFT: DABADKKK

Om Vandværket Minimer

MÅLSÆTNING:

Bestyrelsens målsætning er fortsat at arbejde for at være blandt de tre billigste og mest stabile vandforsyninger i Gribskov Kommune med vand af højeste kvalitet på både kort og lang sigt.

 

Villingebæk Vandværk forsyner 1470 forbrugere med rent drikkevand fordelt på 54 veje i Dronningmølle og omegn. Fra Esrom Å i vest til Teilmanns Allé i øst og Villingerødvej nr. 70 i syd.

Her er et link til vores ledningsnet med mulighed for at søge detaljer på din adresse (klik på forstørrelsesglasset): http://ledningsportal.dk/spatialmap?profile=villingebaek

Værket er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af computer. Hvis en af funktionerne svigter, får vagthavende medarbejder straks en alarm via Telefonen, og kan omgående gribe ind. Vandet bliver hentet i vandværkets 3 boringer. Vandværket udpumper ca. 85.000 kubikmeter vand til vandværkets forbrugere pr år. 

 

År

Vandværkets historie i kort form

1936

Brøndene løber tør i Villingebæk Vest

1937

Villingebæk Vandværk (Teglværket) leverer det første vand

1948

Vandindvindingsretten fastlægges

1964

Andelsselskabet Villingebæk Vandværk stiftes 16. august, 1964

1965-67

1. Etape: udbygning af filtre, rentvandsbeholder til 350 parceller v/Dines Jørgensen.

1966-68

Ledningsarbejder

1967

Boring Øst (DGU nr. 182.211) udføres

1970-71

2. Etape: filtre, rentvandsbeholder, pumper etc. For 1100 parceller som følge af Stabilias store udstykninger med indskud fra de nye grundkøbere

1971-72

Ledningsarbejder

1974

Ny boring Vest (DGU nr. 182.330) nord for banen p.g.a. methanbæltet 5-8 km fra kysten

1981

Ledningsarbejde på Bålbakken (Villingebæk hage ?) og Strandvejen til Dr.M. by

1984

Villingerød landsby tilsluttes

1985

Sammenlægning med Dr.M. Park Vandværk (ca.120 parceller)

1990-91

Vandværket renoveres: hydrofor fjernes, VLT styring (Danfoss trinløs frekvensregulering af pumper) indføres, EL-tavle. Kontant indskud kr. 1200 inkl. Moms fra andelshavere.

1991

Det nye vandværk indvies 11. august, 1991

1994

3. Boring Syd (DGU nr. 182.393) udføres for enden af brandbæltet mellem Fuglevangen og Dr.M. Strandpark I-III

1996

Dr.M. vandværk optages

2003

Forbindelse til Kildekrog VV etableres ved Solbakkevej/Månedalen

2002

Ny råvandsledning fra Ventilbrønd til VV udføres

2007

Ny ledning ud ad Villingerødvej til nr. 70 udføres

2013

Ledningsfornyelse i Dr.M.Park (117 parceller)

2014

Ledningsfornyelse i Fuglevangen påbegyndes (378 parceller)

 

Flere detaljer om vandværkets historie.
Copyright Rambøll Danmark A/S