Log ind   |  
Bestyrelsen Minimer

Sådan kommer du i kontakt med Vandværket

Andelsselskabet
Villingebæk Vandværk (A.m.b.a.)
CVR nr. 15259868

Postadresse:
Villingebæk Vandværk 
Pandehavevej 5 
3120 Dronningmølle

Email: 
villingevand@villingevand.dk (Kontoret)
kasserer@villingevand.dk (vedr. måleraflæsning, vandafregning, flytning, ejerskifte)
formand@villingevand.dk

Telefontid til Kasseren: Der er fra 2. september 2016 indført telefontid fredage kl. 9 til 11 til kasseren (vedr. måleraflæsning, vandafregning, flytning, ejerskifte) på 2045 2316.

Kontoret har pr. 25/9-2015 nedlagt fastnet-telefon nr. 4971 7910, og er for tiden ubemandet, så al kontakt skal foregå via brevpost eller e-mail medmindre der er rørbrud eller anden nødsituation.
I sådanne tilfælde kan vandværkets alarmtelefon benyttes:

Alarm telefon nr. 4017 7917

Bankkonto/Girokonto:
Danske Bank, Hillerød afd. konto nr. 3543-3048632. HUSK AFSENDER.

IBAN: DK3630 00000 3048632

SWIFT: DABADKKK

 

Villingebæk Vandværk
Seneste Vandanalyser
Seneste Vandanalyse Minimer

Vandanalyse af vandet fra Vilingebæk Vandværk

Villingebæk Vandværk får jævnligt undersøgt kvaliteten af det vand, som leveres til værkets forbrugere.

Her er et link til GEUS/Jupiter med de senest foretagne vandanalyser: http://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=83298

Hårdheden i Villingebæk Vandværk's vand er ca. 12 dH.

 

Copyright Rambøll Danmark A/S