Log ind   |  
Kontakt Minimer

Sådan kommer du i kontakt med Vandværket

Andelsselskabet
Villingebæk Vandværk (A.m.b.a.)
CVR nr. 15259868

Postadresse:
Villingebæk Vandværk 
Pandehavevej 5 
3120 Dronningmølle

Email: 
villingevand@villingevand.dk (Kontoret)
kasserer@villingevand.dk (vedr. måleraflæsning, vandafregning, flytning, ejerskifte)
formand@villingevand.dk

Telefontid til Kasseren: Der er fra 2. september 2016 indført telefontid fredage kl. 9 til 11 til kasseren (vedr. måleraflæsning, vandafregning, flytning, ejerskifte) på 2045 2316.

Kontoret har pr. 25/9-2015 nedlagt fastnet-telefon nr. 4971 7910, og er for tiden ubemandet, så al kontakt skal foregå via brevpost eller e-mail medmindre der er rørbrud eller anden nødsituation.
I sådanne tilfælde kan vandværkets alarmtelefon benyttes:

Alarm telefon nr. 4017 7917

Bankkonto/Girokonto:
Danske Bank, Hillerød afd. konto nr. 3543-3048632. HUSK AFSENDER.

IBAN: DK3630 00000 3048632

SWIFT: DABADKKK

 

Villingebæk Vandværk
Forside
Rambøll Danmark A/S Minimer

Hjemmeside til forsyningselskaber

Kontakt

Rambøll Danmark A/S
Projektchef Jan Nielsen
Tlf.: 5161 5912
e-mail: jnn@ramboll.dk
 
Forside Minimer

 

​VELKOMMEN TIL VILLINGEBÆK VANDVÆRKS HJEMMESIDE!


​AKTUELT:

21. marts 2017: I området Dr.Mølle Strandvej med sideveje vest for Villingerødvej vil der i den kommende tid indtil april - maj periodevis kortvarigt (ca. 1 time) være afbrudt for vandet på hverdage mellem kl. 9 og 14 på grund af fortsatte renoveringer af ledningsnettet.

13. januar 2017: Der er udkommet en ny udgave af vores Regulativ med en tilføjese til § 3.1,  se her.
Tilføjelsen har følgende ordlyd:
"Ejeren er til enhver tid forpligtet til at holde Vandværket skriftligt underrettet om ejendommens aktuelle andele vedr. bolig/fritidshus/lejligheder/ubebygget grund/erhverv i henhold til gældende takstblad således, at der er overensstemmelse med den årlige opkrævning af faste afgifter."

8. november, 2016:
Ang. Vinterforanstaltninger:
 • Vi nærmer os vinteren, og der kan komme perioder med frostvejr. Vi minder derfor om, at der er nogle forholdsregler, man i egen interesse bør iagttage, når sommerhuset forlades om vinteren:

 • Luk for stophanen i målerbrønden ved tilløbet til vandmåleren ved underkanten af målerskiven. Se vejledningen her.
 • Sørg for at dækslet på målerbrønden er på plads. Ved udsigt til en periode med langvarig hård frost kan man for at undgå frostsprængning af måleren lægge en vintermåtte over dækslet.
 • Tøm rør og vandvarmer for vand, hvis huset er uopvarmet. Det gælder også udendørs installationer.

 

Vejledningen i opslaget ovenfor viser et eksempel med de nye Kamstrup radio-målere monteret i en ny målerbrønd. Men princippet gælder også for nye målere i en allerede eksisterende målerbrønd, såvel som for en ældre måler. Her er det røde håndtag stophanen. Se photo0123 på hjemmesiden under overskriften ”Galleri”, hvor ventilen på udgangen af måleren er vist lukket med luftventilen ovenpå.

Hvis man bor i huset hele året, og der er regelmæssigt vandforbrug og dækslet på målerbrønden er på plads, er der ikke fare for frost i måleren. Der skulle derfor heller ikke være grund til at lægge ekstra isolering oven på dækslet.Der findes i vores forsyningsområde grunde med meget høj grundvandstand. Det kan vi ikke ændre ved. Men det kan ved særlig høj vandstand medføre, at dækslet over målerbrønden løfter sig op. Vi minder om, at det er andelshaverens pligt at holde måleren frostfri og dækslet på plads. Det kan f.eks. gøres ved at placere en spand med jord eller en flise oven på dækslet. I perioder med længerevarende hård frost kan det endog være nødvendigt at isolere ekstra f.eks. ved at lægge en vintermåtte over dækslet.


​Se venligst regulativet (specielt kapitel 5.4) her på hjemmesiden under menu pkt. "Vandværket".


 


8. november 2016 (opdatering): På grund af fortsatte renoveringer af ledningsnettet kan der i området omkring Horneby Fælledvej, Strandparken samt Solbakkevej være lukket for vandet kortvarigt mellem kl 9 og kl. 14 på arbejdsdage i de kommende måneder så længe vejret tillader.

18. oktober 2016: Renoveringer af ledningsnettet fortsætter nu også VEST for Strandkrogen. Der kan derfor i området omkring Villingebæk- og Dronningmølle Strandvej være lukket for vandet kortvarigt mellem kl 9 og kl. 14 på arbejdsdage i den kommende tid.


29. august 2016: Telefontid til Kasseren: Der er fra 2. september 2016 indført telefontid fredage kl. 9 til 11 til kasseren (vedr. måleraflæsning, vandafregning, flytning, ejerskifte) på 2045 2316.


11. maj 2016: Referat for generalforsamling 2016 og godkendt årsregnskab 2015 samt godkendt budget 2017 ligger nu her på hjemmesiden under overskriften "Vandværket/Generalforsamling og /Årsregnskab".


9. maj 2016: Generalforsamling 2016:

Kortfattet resumé iflg. dagsorden:

1.     Valg af dirigent: Per Gjelten blev valgt uden modkandidat

2.     Præsentation af bestyrelsesmedlemmerne: Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen uændret.

3.     Bestyrelsens beretning: blev godkendt med applaus og kommer i referatet som opslås her senere.

4.     Det reviderede regnskab for 2015 forelægges til godkendelse: blev godkendt af massivt flertal som forelagt, se her

5.     Budget for 2017 og Investeringsbudget forelægges til godkendelse: blev godkendt af massivt flertal som forelagt

6.     Behandling af indkomne forslag: der var ingen forslag.

7.     Valg til bestyrelsen af generalforsamlingsvalgte medlemmer og suppleanter: Jim Saabye blev valgt som suppleant for Mogens Krabbe Nielsen.

8.     Valg blandt medlemmerne af kritisk revisor og suppleant: Flemming Precht og Frede Mølgaard blev genvalgt.

9.     Eventuelt

For øvrige detaljer, se her.

11. marts, 2016: ang. Opkrævning af ekstraordinært ledningsbidrag:
Som anført på dagsordenen ved indkaldelsen til generalforsamling 2015 (se opslag nedenfor fra 21. august, 2015) mangler Vandværket penge til at færdiggøre ledningsfornyelsen. Det blev derfor besluttet på generalforsamlingen 16. august, 2015 at opkræve kr. 1.000 + moms i årene 2016, 2017 og 2018 pr. andel. Jfr. referat fra generalforsamling og Takstblad 2016 her på hjemmesiden under overskriften "Vandværket".


 • Hjemmesiden har følgende indhold under hovedmenuen:
  Forside:
  - Aktuelt om driften
  - Indholdfortegnelse
  Vandværket:
  - Forsyningsområde med ledningsnet detaljer (tryk på "Om vandværket")
  - Historie
  - Vedtægter
  - Regulativ
  - Generalforsamling
  - Årsregnskab og budget
  - Takstblad
  - Bestyrelse
  Praktiske oplysninger:
  - Vandkvalitet
  - Seneste vandanalyser med link til GEUS/Jupiter
  - Dokumenter (f.eks. Prisen på vand)
  - div. links 
  Galleri:
  - Fotos
  Selvbetjening:
  - Indberetning af måleraflæsning
  - Flyttemeddelelse/Ejerskifte
  - Opdatering af mobil nr. og e-mail

   
 • Ang. Vinterforanstaltninger:

  Vejledningen i opslaget fra 17/11 viser et eksempel med de nye Kamstrup radio-målere monteret i en ny målerbrønd. Men princippet gælder også for nye målere i en allerede eksisterende målerbrønd, såvel som for en ældre måler. Her er det røde håndtag stophanen. Se photo0123 på hjemmesiden under overskriften ”Galleri”, hvor ventilen på udgangen af måleren er vist lukket med luftventilen ovenpå.

  Hvis man bor i huset hele året, og der er regelmæssigt vandforbrug og dækslet på målerbrønden er på plads, er der ikke fare for frost i måleren. Der skulle derfor heller ikke være grund til at lægge ekstra isolering oven på dækslet.


  17. november, 2015:

  Vi nærmer os vinteren, og der kan komme perioder med frostvejr. Vi minder derfor om, at der er nogle forholdsregler, man i egen interesse bør iagttage, når sommerhuset forlades om vinteren:

 • Luk for stophanen i målerbrønden ved tilløbet til vandmåleren ved underkanten af målerskiven. Se vejledningen her.
 • Sørg for at dækslet på målerbrønden er på plads. Ved udsigt til en periode med langvarig hård frost kan man for at undgå frostsprængning af måleren lægge en vintermåtte over dækslet.
 • Tøm rør og vandvarmer for vand, hvis huset er uopvarmet. Det gælder også udendørs installationer.

 • 8. november, 2016:

Copyright Rambøll Danmark A/S